תנובה רחובות ותנובה תל יוסף

 שדרוג חדר מכונות לר.אדמה ולאירוע מלחמתי. 
רחובות- בחינת עמידות לרעידת אדמה ותכנון ראשוני לשדרוג עבור רעידה בתקופת חזרה של 5000 שנה למבנים ותהליכים הכוללים חומ"ס לפי הנחיות FEMA ו- CalARP. עקרונות התכן עברו בהצלחה ביקורת של חוקר ומומחה בעל שם עולמי בתחום (Praveen Malhotra, PhD מחברת Global FM). פיתוח מערכת מיגון משולבת למיגון מלחמתי ורעידות אדמה, קלה ומתקדמת, בשת"פ עם אינג' ראובן איתן וחברת אורטק במסגרת פיילוט ראשון שאושר לביצוע ע"י פקה"ע, ועבודת המשך למיגון מיכל אמוניה נוסף.


תל יוסף- בחינת עמידות למבנה המחלבה הראשי ולמבנה האנרגיה במחלבה בשטח כולל של כ 18,000 מ"ר לרעידות אדמה, קביעת עקרונות החיזוק ותכנון פרטי חיזוק טיפוסיים לרמת תפקוד גבוהה להמשך פעולה לאחר ר"א בעלת תקופת חזרה של 2500 שנה. בהמשך לבחינת העמידות הנ"ל, תכנון שדרוג בפועל למבנה האנרגיה במחלבה (בוצע מיגון משולב למתקני האמוניה).