מפעל דשנים חיפה

בדיקה ותכנון שדרוג סיסמי מתקדם באמצעות מרסנים למיכלי אמוניה כדוריים גדולים במפרץ חיפה. התכן אושר ונמצא מתאים לביצוע ע"י Eng. Paul Summers מחברת MMI, מומחה עולמי מוביל בתחום מיגון מיכלים מארה"ב.

זהו המתקן הראשון בארץ בו הותקנו מרסנים.