שדרוג מגדלי ברום- חברת הברום ים המלח

תכנון שדרוג מתקדם לכל מגדלי היצור הברום במתחם מפעלי ים המלח.

העבודה כללה מודלים מתקדמים של תגובת מבנה-קרקע דינמית לא-ליניארית ואנליזות לבחינת היפוך.