כביש 722

מידול ואנליזה לא-לינארית בזמן לתכן גשר חדש באורך של כ- 190 מטר בכביש 722. העבודה כללה הנחיות לבניית מודל לא-לינארי לגשר, לרבות מידול מערכת הסמכים האלסטומרית, ומערכת הביסוס, הגדרת מפרקים לאלמנטים הפלסטיים, וכן הנחיות לביצוע אנליזות לינאריות אקוויוולנטיות ובחירת אקסלרוגרמות מותאמות לביצוע אנליזה בזמן. כמו כן העבודה כללה תכן ומידול מערכת הסמכים האלסטומריים מסוג סמכים אלסטומריים בעלי ליבת עופרת.