בניית עקומי שבירות לחיזוי נזק סיסמי בגשרים

פרויקט מחקרי בשיתוף עם צוות מאיטליה וממקדוניה, ובמימון האיחוד האירופי, שמטרתו אפיון טיפוסי גשרים אופייניים בארץ ובניית עקומי שבירות לחיזוי הנזק הצפוי לאינוונטר הגשרים בישראל.