בדיקה סיסמית של גשרים קיימים עבור מע''צ

בדיקה של גשר נהריים, שני גשרי שפירים, ארבעת גשרי גנות, גשרי כביש החוף מדגם גנות וגשר כפר חב"ד לעמידות בכוחות הנובעים מפעולת רעידת אדמה, בעבודה שהוזמנה ע"י אגף הגשרים של מע"צ. בהמשך לעבודות הבדיקה הנ"ל, הוזמנו עבודות תכנון לשדרוגים מבניים וסיסמיים, שיבוצעו בפועל לגשר נהריים ושני גשרי שפירים. לצורך חישוב פרטי חיזוק יעילים ופשוטים לביצוע תחת האילוצים הקיימים בגשרים פעילים, נעשה שימוש באנליזות מתקדמות הכוללות אנליזות לא-ליניאריות ואנליזות תגובה בזמן לרישומי רעידות אדמה המותאמות לאתר, לרבות תנודות אנכיות חריפות.