מבני שיכון בנתיבות

בדיקה מבנית של בניין מגורים טרומי ("רכבת") בן 4 קומות שנבנה בשנות ה- 60, וסובל מבעיית סדיקה משמעותית (עד 10 מ"מ) עקב בלאי מבני ועקב שקיעת המבנה באופן דיפרנציאלי, והצעת פתרונות לחיזוק המבנה תוך מעקב וניטור קפדניים על המשך התפתחות הסדיקה, למניעת התפתחות סכנה ליציבותו הכללית של המבנה.