מבני שיכון בכרמיאל

בדיקה לפי הליכים מתקדמים ותכנון שדרוג לא קונבנציונאלי, עם יריעות FRP, פלדה וכד' למבני שיכון טרומיים בכרמיאל.

בחינות היתכנות כלכליות למספר חלופות שדרוג.