מתקני מים עירוניים

בדיקה סיסמית של מתקני מים וביוב עבור עשרות (כ 40) תאגידי מים עירוניים-בדיקה של מתקני מים וביוב, לרבות:

מכוני טיהור, בוסטרים, בריכות מים, מגדלי מים, קווי צנרת, חיבורים למוביל הארצי, מבני בקרה, משאבות וגנרטורים ועוד, במספר תאגידי מים ברחבי הארץ, בהתאם לדרישות רשות המים בתחום, לרבות מתן סדרי עדיפויות לטיפול רשותי לפי שלבים, ובהתאם לחשיבות המתקן ולציון ההנדסי להתנהגותו.