בריכות מים

 תכנון שדרוג בריכות מים בטירת הכרמל ומי כרמל.