בת ים ביץ

תכן סיסמי מתקדם למלון בן כ-40 קומות בעזרת אנליזת דחיפה ואנליזה דינמית לא-ליניארית, תוך ביצוע אופטימיזציה למערכת המבנית, בשיתוף פעולה עם משרד בוקשפן מהנדסים.