העבודות שלנו

פרויקטים

תעשייה

מפעלים כימיים/ פטרוכימיים

 • מפעל באזור סדום – ביצוע סקר אבחון סיסמי מקיף למאות מבנים שכללו את מרבית מתקני הייצור, השינוע, האחסנה וסוללות העפר של המפעל. תוצר הסקר הוביל לבניית תוכנית מדורגת לשדרוג המבנים בפועל [הסתיים].
 • מפעל באזור סדום – תכנון שדרוג לביצוע ל-24 המבנים הראשונים הקריטיים ביותר לשדרוג כפי שנמצא בסקר הכולל [בגמר תכנון וביצוע למתקנים ראשוניים].
 • מפעל באזור נאות חובב – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכניות חיזוקים לארבע מתקני חומ"ס [בוצע בשטח].
 • מפעל באזור נאות חובב – תכנון שדרוג מתקדם למתקן היצור העיקרי במפעל [בוצע בשטח].
 • מפעל באזור נאות חובב – תכנון שדרוג מתקדם לרעידות אדמה והתקנות צנטריפוגה תוך שימוש באופטימיזציה לא-ליניארית ושדרוג באמצעות במרסנים ויסקוזיים, ע"מ להימנע מהשבתת המתקן. התכן אושר ונמציא מתאים לביצוע ע"י Reinhorn , מומחה עולמי מוביל בתחום המרסנים מאוניברסיטת באפלו בארה"ב.
 • מפעל באזור נאות חובב – תכנון סיסמי ותכנון מפורט לסמכים מיוחדים במתקן סביבתי חדש [בוצע בשטח].
 • מפעל באזור סדום – תכנון שדרוג מתקדם לכל מגדלי יצור הברום במתחם. העבודה כללה מודלים מתקדמים של תגובת מבנה-קרקע דינמית לא-ליניארית ואנליזות לבחינת היפוך [בביצוע בשטח].
 • מפעל באזור מפרץ חיפה – בדיקה ותכנון שדרוג סיסמי מתקדם באמצעות מרסנים למיכלי אמוניה כדוריים גדולים במפרץ חיפה. התכן אושר ונמצא מתאים לביצוע ע"י Paul Summers מחברת MMI, מומחה עולמי מוביל בתחום מיגון מיכלים מארה"ב [בוצע בשטח]. זהו המתקן הראשון בארץ בו הותקנו מרסנים.
 • מפעל באזור מפרץ חיפה – בדיקה ותכנון שדרוג ל"לבניות" לצורך הסבת המבנים למרכז מבקרים.
 • מפעל באזור סדום – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים לפיילוט בשלושה מפעלים והכנת תוכניות מפורטות לחיזוקים [בוצע בשטח].
 • מפעל באזור תעשייה אשדוד – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים לפיילוט [בוצע בשטח].
 • מפעל בנגב – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים לפיילוט, לרבות: מיכלים, גשר צנרת ומשאבות. ליווי ובקרה על הביצוע השדרוג בשטח [בוצע בשטח].
 • מפעל באזור נאות חובב – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים לפיילוט במפעל.
 • מפעל באזור נאות חובב – בדיקה ותכנון מחדש לעמידות לרעידות אדמה ומצב שירות של מיכלי FRP, וביסוסם [בוצע, תוך חסכון משמעותי בעלויות הביסוס].
 • מפעל באזור מפרץ חיפה – בדיקה ותכנון שדרוג סיסמי מתקדם של מתקן פצחן באמצעות שימוש במרסנים ויסקוזיים [בוצע בשטח].

 

מפעלי ייצור ומפעלי מזון

 • מנא"י (נייר חדרה) – בחינת עמידות לרעידת אדמה של מכלול מבנים גדול בשטח כולל של עשרות אלפי מ"ר, לרבות מבני מכונות מבטון ופלדה, מיכלים מפלדה ובטון, מתקני קירור, דודים, בריכות מים, מתקני טיפול-אנאירוביים, ומבני המשרדים.
 • מנא"י (נייר חדרה) – בהמשך לבחינת העמידות תוכנן שדרוג וחיזוק לביצוע למגדלי הקירור של המפעל. הנ"ל תוכנן באמצעות הגדלת משיכות העמודים ע"י שימוש ביריעות FRP. גישת התכן והשדרוג נחשבת לאחת מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם לשדרוג מבנים קיימים [בוצע בשטח].
 • תנובה תל יוסף – בחינת עמידות למבנה המחלבה הראשי ולמבנה האנרגיה במחלבה בשטח כולל של כ 18,000 מ"ר לרעידות אדמה, קביעת עקרונות החיזוק ותכנון פרטי חיזוק טיפוסיים לרמת תפקוד גבוהה להמשך פעולה לאחר ר"א בעלת תקופת חזרה של 2500 שנה.
 • תנובה תל יוסף – בהמשך לבחינת העמידות הנ"ל, תכנון שדרוג בפועל למבנה האנרגיה במחלבה (בוצע מיגון משולב למתקני האמוניה) [בוצע בשטח].
 • תנובה רחובות – בחינת עמידות לרעידת אדמה ותכנון ראשוני לשדרוג עבור רעידה בתקופת חזרה של 5000 שנה למבנים ותהליכים הכוללים חומ"ס לפי הנחיות FEMA ו- CalARP. עקרונות התכן עברו בהצלחה ביקורת של חוקר ומומחה בעל שם עולמי בתחום (Praveen Malhotra, PhD מחברת Global FM).
 • תנובה רחובות – פיתוח מערכת מיגון משולבת למיגון מלחמתי ורעידות אדמה, קלה ומתקדמת, בשת"פ עם אינג' ראובן איתן וחברת אורטק במסגרת פיילוט ראשון שאושר לביצוע ע"י פקה"ע [בוצע בשטח].
 • תנובה רחובות – עבודת המשך למיגון מיכל אמוניה נוסף [בוצע בשטח].
 • מפעל מעדנות (גן יבנה) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה.
 • מרלו"ג תנובה – בדיקות עמידות ותכן ראשוני לשדרוג מערך הקירור.
 • גלידות שטראוס (עכו) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים לשתי מערכות האמוניה במפעל. העבודה אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה. [בוצע שדרוג לחלק ממערך מערכת אחת בשטח]. במסגרת השדרוג הותקן מפסק סיסמי שאמור לסגור את ברזי הניתוק בשעת רעידת אדמה [בתכנון לביצוע].
 • גלידות שטראוס (עכו) – חיזוק חוות מיכלים לאחסנת חומר גלם [בוצע בשטח].
 • גלידות שטראוס (עכו) – תכנון השדרוג למבני המיקס המרכזי, לרבות שימוש במרסנים ויסקוזיים.
 • מרלו"ג שטראוס (מפרץ חיפה) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה. תכנון השדרוג אושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ובוצע בהצלחה בעלויות לא גבוהות [בוצע בשטח].
 • מפעל בטחוני בצפון – בדיקות ותכנון שדרוג לרעידות אדמה למפעל היצור העיקרי ולחדר האוכל [חיזוק חדר האוכל בוצע בשטח].
 • קבוצת שטראוס – בחינות עמידות בהיקף ארצי למבנים ומתקנים לא-מבניים. העבודה כוללת בשלב זה את מפעלי שטראוס בצפת, נצרת ובר-לב, וכללה סקרים בשטח, בחינות אנליטיות מתקדמות למערכי בניינים ישנים מאוד ומורכבים, ותכנון השדרוג [בשלב מכרז לבדיקות מבניות לפני תכנון שדרוג לביצוע].
 • מרלו"ג אוסם (שוהם) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית שדרוגים למערכת הקירור באמוניה.
 • מפעל באזור מפרץ חיפה – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית שדרוגים למערך מיכלי האמוניה ומיכלי ההידרזין [בתכנון מפורט לביצוע].
 • טמפו (נתניה) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה.
 • טמפו (נתניה) – תכנון שדרוג בגישות מתקדמות לחוות מיכלי הבירה.
 • קירור גליל (קריית שמונה) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה.
 • עוף הגליל (קריית שמונה) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה [בתכנון לביצוע].
 • תנובה גליל (קריית שמונה) – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה.
 • פרי גליל (חצור) – בדיקות עמידות, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה.
 • פרי מטולה – בדיקות עמידות לרעידות אדמה, והכנת תוכנית חיזוקים למערכת האמוניה.
 • אורמת – ביצוע אופטימיזציה למתקני יצור אנרגיה של החברה במספר אתרים בארה"ב וניו-זילנד, בעזרת תכן מתקדם.
 • הנקל סוד (חיפה) – תכנון שיקום תשעה מבנים, ותכנון מפורט לחיזוקים לרעידות אדמה של שני מבני תעשייה וייצור במפעל בשטח של כ – 10,000 מ"ר.
 • תנובה רחובות – חיזוק הביסוס לסילוסים של 200 טון בגובה 23 מ' לעמידה בעומסי שירות ורעידות אדמה.
 • פלמחים – אנליזה לרעידות אדמה של שתי בריכות לטיפול במים להטפלה בקטרים של 23 ו – 43 ' וגובה של 14 ו -7 מ', עבור ויה מריס ותה"ל.

תעשייה ביטחונית

 • חברה מובילה בתעשייה הביטחונית – סקר אבחון עמידות לרעידות אדמה מקיף לעשרות מבנים עבור חברה מובילה בתעשייה הביטחונית. העבודה הורחבה לתכנון שדרוג לביצוע בפועל למספר מבנים. העבודה כללה ביצוע אנליזות לא-ליניאריות מתקדמות למבנים טרומיים, תוך מידול מיוחד של מחברי הקשר שמתחשב בחיכוך המתפתח בין הרכיבים בכדי לקבל תגובה אמינה ומציאותית ברעידות אדמה של מבנים ייחודיים אלה.

תעשייה – מבנים

 • מפעלי ים המלח (סדום) – תכנון שדרוג לבניין המשרדים הראשי של מפעלי ים המלח בסדום. עבודת המשך לעבודת הסקר [בתכנון לביצוע].
 • כרמל אולפינים (מפרץ חיפה) – בדיקה ותכנון שדרוג למערך כיבוי אש ראשי במפעל.
 • חברת הייטק גדולה באזור ירושלים – בחינת עמידות ואישור התכן עבור קבלן ארונות הזיווד במפעל.
 • חברת הייטק גדולה באזור קריית גת – תכנון פרויקט פלדה חדש המרחיב את מפעל הייצור (עבור חברת M.W. Zander). בתכן נעשה שימוש באנליזות לא-לינאריות מתקדמות. העבודה קיבלה שבחים ממהנדסיהחברה הראשים לתחום האזרחי בארה"ב [בביצוע בשטח].
 • חברת הייטק גדולה באזור מ.ת.מ חיפה – תכנון שדרוגו הסיסמי של מבנה ע"פ קריטריוני תכן מחמירים שהוכתבו ע"י המזמין [בתכנון לביצוע].

תעשייה – צנרת

 • מנהרת תשתיות חומ"ס (מפרץ חיפה) – אנליזת מאמציםstress-analysis למנהרת תשתיות החומ"ס )בהזמנת יפה נוף) לאפיון סמכים תוך התחשבות בצנרות בקטרים גדולים (המובילים מזוט ואמוניה), לרבות התחשבות בלחץ, שינויי טמפ' ושילוב עם עומסי האינרציה ועומסי ההזזה היחסית של מובלי הבטון הנושאים את הצנרת המתפתחים עקב רעידת אדמה, התחשבות בתגובה קינמטית והשפעה הדדית קרקע-מבנה. בנוסף, בדיקה אנליטית מתקדמת, שבוצעה בשיתוף פעולה עם פרופ' אסף קלר (הטכניון), להשפעת הדחיקה על מבנה קיים הסמוך לתוואי הדחיקה. [בתכנון לביצוע].
 • מפעל באזור נאות חובב – תכנון תמיכות מערך צנרת-לחץ לפי אנליזות להתפשטות טרמית המשולבת עם עומסי רעידות אדמה, כולל התחשבות בהזזות המתקנים הנושאים, שלא באה לידי ביטוי בחישובים הסטנדרטיים המבוצעים בדר"כ.
 • מפעל באזור נאות חובב – אנליזת מאמצים stress-analysis לצנרת הגז, לרבות תכן התמיכות הנושאות ושדרוג גשרי הצנרת הקיימים. בוצעה אופטימיזציה לאפיון הסמכים ע"י התחשבות ברווחים הקיימים בין המגבילים לקו הגז לצורך ההתפשטות הטרמית. הדבר נעשה באמצעות אנליזה לא-ליניארית מתקדמת המאפשרת לדמות את הרווחים ולהכניסם לפעולה באופן מציאותי עם סגירתו של הרווח ((gap element.
 • שטראוס (עכו) – תכנון שדרוג למערכת המים בחירום. התכנון אושר ע"י מומחי חברת הביטוח הבינלאומית FM-Global [המיכל שודרג, השאר בעבודה].
 • מפעל באזור נאות חובב – תכנון שדרוג לגשרי צנרת ותכנון תמיכות למערך של צנרת גז טבעי.
 • מפעל באזור נאות חובב – תכנון שדרוג לגשרי צנרת ותכנון תמיכות למערך של צנרת גז טבעי.

מבני ציבור

בתי חולים

 • בית חולים בני ציון (חיפה) – תכנון שדרוג בית החולים על פי הזמנת משרד הבריאות. התכן המוצע כולל שימוש במרסנים ויסקוזיים שנועדו להוריד את היקף ההפרעה לתפעול בתי החולים ועלויות השדרוג לרכיבים המבניים והלא-מבניים בצורה דרמטית. התכן בוקר ואושר ע"י Michele Calvi, מהמומחים המובילים בעולם תחום הנדסת רעידות אדמה, שהוזמן מטעם משרד הבריאות לשמש כבקר הפרויקט. [בשלבי ביצוע].
 • בית חולים רמב"ם (חיפה) – תכנון שדרוג בית החולים על פי הזמנת משרד הבריאות. התכן בוקר ואושר ע"י Michele Calvi. [בשלבי מכרז].
 • בית חולים מאיר (כפר סבא) – בחינת עמידות מבנה האשפוז העיקרי בביה"ח ברעידות אדמה, וקביעת עקרונות החיזוק והמלצות לחיזוקו על פי רמת תפקוד גבוהה הנדרשת עבור בית חולים. האנליזה כללה הדמיה דינמית לא-ליניארית של ההולם (ההקשה) בין מבנים סמוכים.
 • בית חולים איכילוב (תל אביב) – סקר כולל למערכות האלקטרו-מכניות בכל אגפי ותתי המבנים של בית חולים איכילוב, וקביעת פעולות השדרוג הנחוצות.
 • בית חולים איכילוב (תל אביב) – תכנון עיגון סיסמי למערך גנרטורים במבנה האשפוז החדש בביה"ח איכילוב [בוצע בשטח].

 

בתי ספר


 

מבני ציבור

 • משרד האוצר – פיילוט אבחון ראשוני של כ- 15 מבני ציבור מהחשובים במדינה (עבור מנהל הדיור הממשלתי) כחלק מפרויקט הנגשה למבני ציבור, שניים מהמבנים שנבחנו עומדים לפני תכנון מפורט לביצוע.
 • טכניון – מכון טכנולוגי לישראל – בדיקת מספר מבנים לעמידות ברעידות אדמה וכן בדיקה מתקדמת ותכנון ראשוני לשדרוג בית הספר לרפואה ע"ש רפפורט.
 • האוניברסיטה העברית – בדיקה של מבנה ציבורי באוניברסיטה העברית בירושלים לעמידות לרעידות אדמה, כולל טיפול ברכיבים לא מבניים בחוות המחשבים.
 • בית כנסת שדה יעקב – תכנון שדרוג מתקדם למבנה בית כנסת לשימור, תוך שימוש מתקדם ביריעות חוזק וטכניקות דריכה, כך שהצורה המקורית נשמרת ללא פגיעה משמעותית. השדרוג עבר אישור של המועצה לשימור אתרים ונותן פתרון לאחר שמספר פתרונות של מתכננים אחרים נפסלו בעבר.
 • טכניון – מכון טכנולוגי לישראל – חיזוק תקרה בעלת מפתחים גדולים לצורך שינוי יעוד במבנה ציבורי בטכניון (תוכנן במשותף עם פרופ' משה עדין ז"ל).

 

מסחר

 • קניון בריגה, לטביה – תכנון חלק ראשי ומבנה חניה בשטח של כ- 40,000 מ"ר (עבור Plaza Centers) תוך שימוש מוצלח וחסכוני בתקרה מרוכבת פלדה-בטון [הסתיים ונפתח במרץ 2009].
 • קניון בריגה, לטביה – בחינת יציבות ובחינת התכן ההנדסי בשלבי התכנון הראשונים למספר פרויקטים גדולים של מסחר בידור ומגורים בצ'כיה ,פולין, הונגריה רומניה ואיטליה (עבור יזמים ישראליים).
 • מבנה מסחרי ברומניה – תכנון ראשוני למבנה מסחרי בשטח של כ – 150,000 מ"ר (עבור Plaza Centers [הוקפא ב2008].

רבי קומות

 • מבנה משרדים ומגורים רב קומות ברומניה – אופטימיזציה לתכנון מבנה מגורים ומבנה משרדים רבי קומות ברומניה לפי שיטת תכן מהמתקדמת והחדשניות בעולם בתחום הסיסמי-Direct Displacement Base Deign. התכן עבר בהצלחה בדיקה אנליטית קפדנית של שני פרופסורים (מובילים בין כותבי התקן הרומני המודרני מ-2006) מאוניברסיטת בוקרשט: Dr. Tudor Postelnicu Prof. Dr. Dan Zamfirescu and.
 • רב קומות ברומניה – אופטימיזציה לתכנון רב קומות בגובה 150 מטר במרכז מסחרי גדול בבוקרשט לפי שיטת תכן מהמתקדמת והחדשניות בעולם בתחום הסיסמי-Direct Displacement Base Deign.
 • בית מלון בבת ים – תכן סיסמי מתקדם למלון בן כ-40 קומות בעזרת אנליזת דחיפה ואנליזה דינמית לא-ליניארית, תוך ביצוע אופטימיזציה למערכת המבנית, בשיתוף פעולה עם משרד בוקשפן מהנדסים [בביצוע].
 • רב קומות בבת ים – תכן סיסמי כנ"ל לעבודת המשך ברב קומות נוסף בבת ים.
 • רב קומות של חברה ממשלתית גדולה (חיפה) – בדיקת עמידות בעזרת אנליזת דחיפה ואנליזה דינמית לא-ליניארית למבנה המשרדים הראשי בכניסה לחיפה.
 • רב קומות (30 קומות) בחיפה – תכן מלא לרבות תכן סיסמי למבנה רב קומות המיועד למגורים.

גשרים

 • גשר המחצבות – ביצוע תכן סיסמי כולל תכנון דינמי לא-ליניארי לשני גשרי המחצבות בין עפולה לנצרת (כביש 60) באורך כולל של 410 מ'. הגשר תוכנן ע"י חברת קדמור מהנדסים ובוצע ע"י סולל בונה עבור מע"צ. התכן עבר בהצלחה ביקורת של ATI (חברת הנדסה, בעלת שם עולמי בתחום, מקליפורניה).
 • בדיקה סיסמית של גשרים קיימים עבור מע"צ – בדיקה של גשר נהריים, שני גשרי שפירים, ארבעת גשרי גנות, גשרי כביש החוף מדגם גנות וגשר כפר חב"ד לעמידות בכוחות הנובעים מפעולת רעידת אדמה, עבור חברת קדמור מהנדסים, בעבודה שהוזמנה ע"י אגף הגשרים של מע"צ.
 • בדיקה סיסמית של גשרים קיימים עבור מע"צ – בהמשך לעבודות הבדיקה הנ"ל, הוזמנו עבודות תכנון לשדרוגים מבניים וסיסמיים, שיבוצעו בפועל לגשר נהריים ושני גשרי שפירים. לצורך חישוב פרטי חיזוק יעילים ופשוטים לביצוע תחת האילוצים הקיימים בגשרים פעילים, נעשה שימוש באנליזות מתקדמות הכוללות אנליזות לא-ליניאריות ואנליזות תגובה בזמן לרישומי רעידות אדמה המותאמות לאתר, לרבות תנודות אנכיות חריפות [שדרוג גשר נהריים בוצע בשטח].
 • בדיקת סיסמית של גשר בהקמה – בדיקה לא לינארית של גשר הנמצא בהקמה למספר דרישות שהוגדרו.

מגורים/פרטי

 • תמ"א 38 – בדיקה, אבחון וחיזוק מבני מגורים לרעידות אדמה לפי תמ"א 38 במגוון מבני מגורים בחיפה.
 • בית אבות (צפת) – בדיקת עמידות מבנית ומערכות ותכנון שדרוג לרעידות אדמה משולב במיגון מלחמתי [הוקפא בשלב מכרז קבלנים].

כתיבת נהלים וקריטריוני תכן סיסמי, בקרת תכן וכתיבת דוחות מומחה

 • חברה רב לאומית לייצור כימיקלים – כתיבת נהלים לתכן סיסמי עבור הקבוצה כולה, להגדרת הסיכון והתכן ההנדסי למבנים החדשים ושדרוג הקיימים, תכן המתקנים, המערכות, בדיקות ושדרוג מתקנים קיימים, גשרי צנרת הגדרת קריטריונים באנגלית לספקים וכד'. העבודה כללה הכנת יום עיון לכל דרג הניהול ומתכנני הקבוצה ומתן מענה לשאלות וליווי למתכננים.
 • יפה נוף – תכנון ההיבטים הסיסמיים של מנהרת תשתיות החומ"ס במפרץ חיפה.
 • חברת תעשיות פרמצבטיות – כתיבת קריטריוני התכן ובקרת התכן הסיסמי, כולל טיפול בשרידות הסחורה, לפרויקט מרכז לוגיסטי-אוטומטי גדול. הנ"ל כלל אנליזות לא-ליניאריות בזמן לרישום רעידת אדמה המתאימות למיקום המבנה לצורך אימות התכן של המתכנן הזר.
 • חברת מיגון – כתיבת קריטריוני התכן ובקרת התכן הסיסמי לשלושה מפעלים חדשים של חברת פלסן בדלתון ובסאסא.
 • חברת זיקוק דלקים – כתיבת קריטריוני התכן ובקרת התכן הסיסמי, למתקן האלקלציה החדש לרבות הגדרת תכן אנליטי לא-ליניארי ודינמי מתקדם למספר מתקנים מיוחדים. בעבודה זו הוסב את הביסוס העמוק לביסוס רדוד תוך חסכון ניכר של זמן וכסף.
 • מפעל להפקת מחצבים – ביקורת על תכן מבני מעבדה וחדר אוכל חדשים. בקרת התכן בוצעה בזמן קצר ובנוהל מזורז שהצליח להשפיע בזמן על שיפורים חיוניים בתכן תוך חסכון בעלויות. בדיקת היתכנות לשדרוג מבנה המשרדים, ושדרוג חדר אוכל קיים.
 • סנפרוסט (מגדל העמק) – כתיבת קריטריוני התכן ובקרת התכן הסיסמי, להרחבת מרכז האנרגיה של המפעל.
 • חברת תעשיות פרמצבטיות ברמת חובב – בחינת ותיקון התכן הסיסמי של מתקן יצור חדש שתוכנן ויוצר בחו"ל.
 • עוף עוז (שגב שלום) – כתיבת קריטריוני התכן, ליווי המתכנן המבני ומתכנן האמוניה, ובקרת התכן הסיסמי להקמת המפעל.
 • טורבינה בתחנת כוח (מישור רותם) – בקרת תכן על תכנון זר של טורבינה בתחנת כוח חדשה. רמת הביקורת הגבוהה הביאה לשינוי ושיפור המערכת המבנית.
 • מפעל להפקת מחצבים – בקרת תכן אקטיבית על תכנון זר של תחנת הכוח החדשה, תוך שינוי קריטריוני העמידות והעלאת רמת התכן והתוצר.
 • מקורות – בקרה על ההיערכות לרעידות אדמה של חברת מקורות בכל מתקניה ברחבי הארץ (בשיתוף עם חברת הז-מט).
 • חברת הייטק גדולה – בוררים מומחים (עבור חברת W. Zander) לבחינת עמידות ושדרוג העיגון לרעידות אדמה של מיכלי אחסון חומ"ס.
 • מקורות – דו"ח ניתוח הנדסי להתנהגות מובל מים קבור באתר אשכול (עבור סולל בונה), לרבות התחשבות בתגובה הקינמטית של המובל.
 • שדה תעופה רמון – בחינת התכן למספר מתקנים לרבות מגדל הפיקוח ומיכלים ימיים מבטון.
 • דו"ח מומחה שסייע בהשגת פשרה בין שני יזמים בנושא תכנון תקרת מעבר בין מרכז מסחרי למגדל מגורים בפרויקט גדול במרכז הארץ.

פרויקטי מחקר

 • מחקר בנושא התנהגות קירות דבש (עבור משרד התשתיות הלאומיות) – בחינת התנהגותם הסיסמית של קירות "דבש" טיפוסיים הייחודיים למדינת ישראל, והתווית גישות לשדרוגם הסיסמי (בשיתוף עם פרופ' רוטנברג וד"ר פיזנטי מהטכניון).
 • מחקר בנושא עומסי צונאמי (עבור פיקוד העורף) – סקירת ספרות עולמית ותקינה בנושא עומסי צונאמי הפועלים על מבנים.
 • מחקר בנושא מיפוי אספקטים רגולטוריים הקשורים לאיום צונאמי ברחבי העולם (עבור המשרד להגנת הסביבה וועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה וצונאמי) – סקירת ספרות בנושא מדיניות הרגולציה הקיימת בעולם בנושא תכנון מבנים לעמידות באירוע צונאמי, כבסיס לקבלת החלטות של ועדת ההיגוי בנושא רגולציה ותקינה עתידית בתחום.
 • מחקר בנושא בחינת תסבולת בורגי עיגון (בשיתוף המכון הלאומי לחקר הבנייה) – הגדרת ניסוי יישומי לבחינת תסבולת בורגי עיגון במסגרת שדרוג מבנים במפעלי ים המלח.
 • מחקר בנושא מיגון סיסמי גנרי למתקני חומ"ס (עבור המשרד להגנת הסביבה) – בחינת התנהגות מתקני חומ"ס נפוצים בזמן רעידת אדמה, אפיון הכשלים הנפוצים והכנת מדריך לפתרונות חיזוק/שיפור גנריים ע"מ לאפשר למשרד להגנ"ס לקבל תמונה ריאליסטית יותר לגבי האיום הסיסמי שקיים על מתקני החומ"ס הנפוצים בארץ [בביצוע].
 • מחקר בנושא פיתוח התקן סיסמי ייחודי לטיפול במבנים בעלי קירות דבש (בתמיכת המדען הראשי, משרד הכלכלה)פיתוח התקן סיסמי מבזבז אנרגיה ייחודי לטיפול במבנים טיפוסיים הקיימים בארץ (בעיקר הכוללים קירות דבש), אשר ייכנס לפעולה בהזזות קטנות מאוד (בשיתוף עם סטודיו קאלווי, משרד איטלקי מוביל בתחום רעידות האדמה) [בביצוע].