ביה"ח בני ציון

שדרוגו הסיסמי של בית החולים הוא חלק מפיילוט של משרד הבריאות לשדרוג בי"ח, המנצל תוספת שטח בנוי של 3500 מ"ר כדי להקטין את היקף ההפרעה למהלך הפעילות התקינה. השדרוג נעשה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ושימוש בפתרונות סיסמיים אלגנטיים ויעילים, המאפשרים עבודה תחת האילוצים הרבים שהכתיב בית החולים. בין היתר הפתרונות כוללים כולל שימוש במרסנים ויסקוזיים, בקונפיגורציה toggle שמנצלת גיאומטריה להגברת הריסון. המרסנים נבחנו לרעידת אדמה במעבדות החברה, יסוד "רוקד" שמאפשר סיבוב החלק החדש להגביר יעילות הריסון בעת תנודה, שימוש ביריעות FRP ועוד.

  • סטטוס הפרויקט: בשלבי ביצוע