תכנון וליווי ביצוע מבנה פלדה ייחודי במתקן הי טק תעשייתי

תכנון מתקדם ויוצאר דופן של מבנה פלדה ממסגרת, המקשר ביןם שני מפעלים קיימים וכולל אלכסוני ריסון כניעים BRB, התכן עבר בהצלחה וציון לשבח ע"י בקרים מארה"ב, ובוצע בהצלח במהלך השנה האחרונה ע"י ידי צוות מהנדסים מוביל מחברתנו. לאור הצלחת הפרויקט התבקשנו להשאיר צוות זה באתר החברה להשלמת תכגנון נוספים שיועדו מראש למתכננים זרים.