שדרוג ביה"ס עירוני ג' בחיפה לרעידות אדמה

החטיבה העליונה של ביה"ס עירוני ג' בחיפה נבנתה בשנת 1969. וב2014 החל טיפול ב 3 תתי המבנים העיקרים בה.

קירות תתי המבניםבנויים בעיקר מבטון "דבש" (בטון דל צמנט וללא מוטות זיון). התקרות, הקורות והעמודים בנויים מבטון מזוין. ביסוס המבנה רדוד והקרקע הינה סלע קירטוני. בית ספר עירוני ג' נמצא סמוך להעתק יגור ואמור לעמוד בהטרחות סיסמיות גבוהות מאוד. ממצאי האנליזות והחישובים שנעשו לתתי מבנים של בית ספר הראו כי הם אינם עמידים במצבם הנוכחי לרעידת אדמה כפי שנדרש בהנחיות משרד החינוך. אי העמידות נובעת בעיקר מ-:

 • המאמצים גדולים המתפתחים ברכיבים הנושאים האנכיים מבטון ה"דבש" הקשיחים אך הפריכים.
 • היווצרות פיתול במבנים עקב חוסר סימטריה של הרכיבים הקשיחים.
 • פרטי חיבור לא טובים של בין הביסוס לרכיבים הנושאים.

 

לפיכך נדרשו עבודות שדרוג סיסמי למבנה כך שיעמוד בהטרחות הסיסמיות הצפויות ואלה כללו:

 1. חיבור בין תתי מבנים לניצול מערכות הקשחה קיימות של פירי מדרגות וקירות חוץ לצורך הקטנת הפיתול וצמצום עבודות שדרוג פנימיות.
 2. תמיכת התקרות וניסור פתחים בקירות בשלבים על פי המתואר בתוכניות לצורך הסדרת מערכת ההקשחה והקטנת ההטרחה הסיסמית.
 3. שדרוג קירות ה"דבש" באמצעות יריעות חוזק מסיבי פחמן CFRP (carbon fiber reinforced polymers ) משולבות עם אפוקסי, פרופיל פלדה אופקיים ואנכיים וברגים עוברים. הפרופילים מעוגנים ודרוכים ע"י מפתח מומנט לעיבוי של היסוד הקיים שנבנה מבטון מזוין.
 4. הוספת קירות בטון מזוין חדשים ויסודות רדודים מבטון במספר מקומות. הקירות החדשים הוצמדו למבנה הקיים ע"י ברגים דרוכים כדי להבטיח פעולה משותפת בין החדש לישן כדי שהתגובה הצפויה במבנה עקב רעידת אדמה תתקבל מיידית ברכיבים החדשים, לפני שיתרחש נזק מוקדם למבנה הקיים כפי שצפוי לחיבורים לא דרוכים.
 5. סגירת חלונות קיימים בבטון, על פי פרטי החיבור המופיעים בתוכניות, כדי לאפשר חיבור של פרופילי הפלדה לקיר.
 6. שדרוג מספר עמודים בדלים ע"י עטיפתם ביריעות חוזק מסיבי פחמן CFRP למניעת כשלי גזירה והגדלת התסבולת לכוחות מתיחה.
 7. שדרוג ותיקון בלאי מבני ברכיבים קיימים, לרבות טיפול בבטונים פגומים ובקורוזיה.
 8. עבודות נוספות הכוללות פיר להנגשה, פיתוח, הכנות שונות, פינוי מערכות, פירוק ריצוף ואספלטים החזרת מצב לקדמותו , עבודות גמר ומערכות שונות.